Strona Główna


Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Rogóźnie

Celem LOWE jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

W ramach projektu objętych formami wsparcia ma zostać
212 Uczestników.

Wartość Projektu


Wartość przedsięwzięcia wynosi 201.590,00 zł w ramach projektu
pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
w ramach projektu nr WND‑POWR.02.14.00-00-1009/19,
działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Aktualności