Strona Główna

 
 

 

 


Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Rogóźnie

Celem LOWE jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Planowane efekty:

W ramach projektu objętych formami wsparcia ma zostać 212 Uczestników, w zakresie następującej oferty edukacyjnej:

 • Zajęcia informatyczne oraz kurs socjalmedia
 • Zajęcia kulinarne i dietetyczne- zdrowe odżywianie
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs utrzymania terenów zielonych
 • Kwalifikacyjny kurs pierwszej pomocy
 • Kwalifikacyjny kurs pierwszej pomocy- poziom zaawansowany
 • Kurs pilarza
 • Kurs artystyczno- florystyczny- zajęcia manualne
 • Kurs prawny- podnoszenie kompetencji w zakresie załatwiania spraw urzędowych
 • Kurs operatora kosiarki
 • Kurs kosmetyczny
 • Kurs rozwijania umiejętności spawalniczych
 • Kurs rozwijania umiejętności w zakresie wykonywania prac elektrycznych
 
 
 
 
Wartość Projektu
 
 


Wartość przedsięwzięcia wynosi 201.590,00 zł w ramach projektu
pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
w ramach projektu nr WND‑POWR.02.14.00-00-1009/19,
działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

 
 

Aktualności